άτλας1.    Περιφερικό αίμα


Η εξέταση του περιφερικού αίματος


Η εξέταση του περιφερικού αίματος στο μικροσκόπιο (πλακάκι) γίνεται από τον αιματολόγο με σκοπό :
         i.    να προσδιορίσουμε αν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια είναι φυσιολογικά σε εμφάνιση και αριθμό,
        ii.    να κάνουμε διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων λευκών αιμοσφαιρίων και να προσδιοριστεί σχετικά ποσοστά τους στο αίμα (λευκοκυτταρικός τύπος ή τύπος λευκών αιμοσφαιρίων),
      iii.    να θέσουμε τη διάγνωση ελλείψεων, ασθενειών και διαταραχών που αφορούν την παραγωγή κυττάρων του αίματος, τη λειτουργία και την καταστροφή τους,
      iv.    να παρακολουθήσουμε την παραγωγή και την ωριμότητα των κυττάρων σε ασθένειες όπως η λευχαιμία, κατά τη διάρκεια της χημειο / ακτινοθεραπείας

Δείγμα :
Ένα δείγμα αίματος λαμβάνεται από μία φλέβα στο χέρι σας ή με τσίμπημα σε δάχτυλο, αυτί (ή στην περίπτωση βρέφους στην πτέρνα)


Η εξέταση αυτή έχει αντικατασταθεί σε τακτική βάση από τους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές που διαθέτουν όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια. Ωστόσο, πολλές φορές είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση του αίματος από αιματολόγο με τη χρήση μικροσκοπίου και την τεχνική του περιφερικού αίματος (πλακάκι). Ο λόγος είναι ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές σε κάθε τύπο κυττάρου που το αυτοματοποιημένο μέσο δεν μπορεί να εντοπίσει. Ανώμαλα ή νεοπλασματικά κύτταρα,  θραύσματα και συστάδες αιμοπεταλίων ή παθολογικά ερυθρά αιμοσφαίρια (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσος, αιμόλυση, έλλειψη σιδήρου και βιταμινών) είναι σχεδόν πάντα αδύνατο να αναγνωρισθούν από την εξέταση ρουτίνας (γενική αίματος). Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υπόνοια αιματολογικής διαταραχής (από τις αναλύσεις ή την κλινική εικόνα), η εξέταση του περιφερικού αίματος από τον αιματολόγο δίνει πολύτιμες πληροφορίες που κατευθύνουν με ασφάλεια στη διάγνωση. 


2.    Μυελός των οστών


3.    Λεμφαδένας


4.    Λέμφωμα


5.    Λευχαιμία


6.    Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο


7.    Πολλαπλούν Μυέλωμα


8.    Μεσογειακή Αναιμία